Hrad KRAKOVEC je romantická zřícenina

24.07.2008 10:16:00

Hrad KRAKOVEC je romantická zřícenina

Původní název hradu zní Krakov a i ten je asi odvozen od jména Krok. Podle Kosmovy kroniky zde měl sídlo bájný kníže Krok, otec Kazi, Tety a Libuše, pramáti přemyslovského rodu. Zde tedy můžeme možná vyhledat nejhlubší kořeny nejslavnějšího panovnického českého rodu v historii. Měli bychom jej najít asi deset kilometrů jihozápadně od Rakovníka. Kdysi stával uprostřed hlubokých lesů. Dnes je poněkud ztracenou údolní místní zříceninou v stromovím spoře porostlé úrodné rakovnické pahorkatině, stojící na nevysokém skalním ostrohu nad soutokem dvou již zase docela čistých potoků Šípského (Dsubského) a Javornice..

 


Studna na hradě byla tak hluboká, že měla spojení s oběma potoky. Dosud se dochovaly dřevěné mostnice, zbytky dřevěného mostu, přes nějž se vstupovalo do hradu přední klenutou branou v mohutné věži. Vlevo proti bráně byla další věž se zajímavým půlkruhovým a půlčtvercovým půdorysem. Dole bývalo vězení a do věže se vstupovalo až v úrovni 1. patra. V jižním cípu hradu bývala kaple. Nedaleko ní se dochoval pěkný zbytek arkýře. Krakovec byl typem obytného hradu, kde bylo víc než na obranu pamatováno na pohodlí jeho majitelů.
Na Krakovci se pánové až příliš často měnili. Třicetiletá válka znamenala, jak se zdálo, definitivní konec kdysi velmi honosného šlechtického sídla. Zřícenina Krakovce posloužila obyvatelům obce v podhradí za zdroj stavebního kamene. V roce roku 1915 se stala ruina majetkem Klubu českých turistů. O pět let později se obci i zřícenině Červený zámek (též Červený hrádek) - podl.e barvy střešní krytiny - vrátil původní název Krakovec. Pozůstatky někdejšího výstavního hradu byly zajištěny pro budoucí generace a zpřístupněny vlastivědným návštěvníkům.

 


V letech 1959 - 1966 byly zříceniny restaurovány a úpravy hradu průběžně pokračují. Například v r. 2001 byl zbudován nový dubový most přes hradní příkop. Kdo chce přispět na neustále probíhající stavební úpravy zříceniny a rekonstrukce, zakoupí za deset korun symbolický cvoček a zatluče ho do symbolického břevna pomoci.
V současnosti je na Krakovci upravena volná ukázka architektury z doby Václava IV., hrad je přístupný veřejnosti denně kromě pondělí od března do konce září, výklad pro návštěvníky je prováděn průvodcem (je-li k dispozici). Informace na tel. č.: 313 549 302.

Cestování, ubytování, restaurace, výlety. Na serveru Cestovník.cz naleznete vše o cestování a ubytování, ale také restaurace a výlety. Reklama    |    Přidat profil.

Módní trendy | Moderní bydlení | Těhotenství týden po týdnu | Žaluzie | Inspirace bydlení