Bazilika sv. Prokopa a Židovské město v Třebíči

Název: Bazilika sv. Prokopa a Židovské město v Třebíči
Adresa: Zámek 1
Město: Třebíč
Psč: 674 01
Telefon: +420 568 610 022
E-mail: infobazilika@kviztrebic.cz
Www: http://www.mkstrebic.cz


Třebíč je městem mimořádných církevních památek, z nichž nejslavnější je románsko – gotická bazilika sv. Prokopa. Opatský chrám byl původně zasvěcen Panně Marii, ale po té, co byl během válečných událostí poškozen, byl více než dvě století používán ke světským účelům . Po obnově byla bazilika zasvěcena sv. Prokopovi a opět využívána církví. K nejcennějším částem baziliky patří krypta s původní, více než sedm set let starou výdřevou stropu, zaklenutí kněžiště křížovou kamennou klenbou, rozeta ve východní části apsidy a severní portál, který je vynikající kamenickou prací. Současnou podobu interiéru baziliky vytvořil Kamil Hilbert v letech 1924 - 35. Třebíč kdysi patřila k významným střediskům židovské kultury na Moravě. Pozoruhodně zachované židovské město zůstává dodnes cenným svědectvím o soužití Židů a křesťanů. Unikátní židovská čtvrť s velice hustou zástavbou, křivolakými uličkami, temnými zákoutími, klenutými průchody a romantickými náměstíčky zahrnuje více než 120 obytných domů. Ty doplňují budovy bývalých židovských institucí – například radnice, školy, rabinátu a chudobince. Zadní synagoga byla kompletně zrekonstruována a v jejím interiéru, zdobeném unikátními nástěnnými malbami z počátku 18. století, je umístěna expozice o historii zdejšího ghetta a pořádají se tu různé kulturní akce – výstavy, koncerty, shromáždění a semináře. V Přední synagoze je dnes modlitebna Československé církve husitské. Původní židovský hřbitov byl v 17. století přemístěn na severní svah kopce Hrádek. Kolem 3000 kamenných náhrobků, z nichž nejstarší pochází z roku 1625, se nachází ve vzrostlém parku s neopakovatelnou tajemnou atmosférou. Součástí hřbitova je obřadní síň z roku 1903 s unikátně dochovaným interiérem, kde se dodnes provádí pohřební obřady podle starých židovských tradic. Dnes patří k nejzachovalejším a nejlépe udržovaným židovským hřbitovům v České republice. Po Jeruzalému, jsou třebíčské židovské památky jedinými, které byly samostatně zapsány do seznamu UNESCO. Třebíč leží mezi městy Brnem, Jihlavou a Znojmem. Od Prahy je vzdálená 180 km, zatímco z Brna je sem pouhých 60 km.
Cestování, ubytování, restaurace, výlety. Na serveru Cestovník.cz naleznete vše o cestování a ubytování, ale také restaurace a výlety. Reklama    |    Přidat profil.

Módní trendy | Moderní bydlení | Těhotenství týden po týdnu | Žaluzie | Inspirace bydlení