Město Tábor

Název: Město Tábor


Historie Tábora

Město Tábor je jihočeské město se slavnou historií a množstvím architektonických památek i přírodních krás. Je neodmyslitelně spojeno s husitským hnutím a jeho velkými osobnostmi – zejména Janem Žižkou z Trocnova, spoluzakladatelem husitského Tábora.

Historie

Tábor vznikl na mimořádně výhodném místě – z jihu jej obtéká řeka Lužnice. Po pořážce radikálních husitů v bitvě u Lipan došlo ke smíru Táborských a císařem Zikmundem a roku 1437 byl Tábor povýšen na královské město. Během století prošlo město mnoha stavebními proměnami, ale svůj středověký charakter si uchovalo až dodnes. Historické jádro je díky systému zástavby a množství zachovaných památek městskou památkovou rezervací. Zbytky rozsáhlého opevnění a malebná zákoutí Starého města stále připomínají bohatou minulost na každém kroku.

Zajímavosti

Návštěvník, který nezamířil na Žižkovo náměstí, jemuž vévodí pomník slavného vojevůdce Jana Žižky a nezavítal do Husitského muzea, jehož expozice jsou umístěny v prostorách pozdně gotické radnice, jako by v Táboře ani nebyl. Krásný pohled je i na fasády starých měšťanských domů, v jejichž výzdobě se harmonicky mísí stavební slohy, pozdní gotika s renesancí, barokem i rokokem. Mnohý ani netuší, že pod většinou měšťanských domů, prakticky v celém středu města, byly na počátku 16. století vyhloubeny sklepy, které byly postupně propojeny, a vznikl tak spletilý labyrint chodeb, jejichž část je dodnes přístupná veřejnosti.

Zajímavosti

. Příjemnou procházku křivolakými uličkami Starého města mohou návštěvníci zaskočit výstupem na jedinou zachovalou věž původního hradu Kotnov. V samotném centru města se rozprostírá nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě, zvaná Jordán, která vznikla v době, kdy Kolumbus objevil Ameriku. V horkých letních dnech Jordán láká k odpočinku vodním radovánkám. Husitský Tábor nejlépe poznáte, když navštívíte mezinárodní festival-Táborská setkání, pořádaný každoročně v polovině září. Nenapodobitelnou atmosféru středověku podtrhuje pochodňový průvod a ohňostroj. Tábor se stal díky rozsáhlé stavební a průmyslové činnosti moderním městem.

Něco na víc...

Tábor je se svými 37 tisíci obyvateli druhým největším městem v Jihočeském kraji. Najdete zde: divadlo, kino, muzeum, řadu galerií, zimní stadion, plavecký stadion s aquaparkem, Katedru cestovního ruchu Jihočeské univerzity a 12 středních škol. Tábor je známý pravidelně pořádaným světovým pohárem v cyklokrosu a triatlonem. Prochází jim také mezinárodní cyklotrasa GREEN WAYS PRAHA-VÍDEŇ a řada regionálních cyklotras a pěších tras.
Cestování, ubytování, restaurace, výlety. Na serveru Cestovník.cz naleznete vše o cestování a ubytování, ale také restaurace a výlety. Reklama    |    Přidat profil.

Módní trendy | Moderní bydlení | Těhotenství týden po týdnu | Žaluzie | Inspirace bydlení