Město Mělník

Název: Město Mělník


Popis

Toto starobylé královské větrné město má 20 000 obyvatel a jako centrum zemědělského kraje se proslavilo především pěstováním vinné révy a každoročně pořádanou slavností VINOBRANÍ. Působivou a zdaleka viditelnou dominantou města je zámek a věž chrámů sv. Petra a Pavla. Návštěvníky Mělníka přitahuje pohled ze zámecké vyhlídky, odkud je vidět soutok Labe a Vltavy, památná hora Říp a České středohoří. Město nabízí kromě historických památek široké možnosti kulturního a sportovního vyžití. K velmi vyhledávaným oblastem Mělnicka patří romantické Kokořínsko – nádherná příroda pískovcové skály a gotický hrad ze 14. století.

Něco na víc...

V následujícím období se rozrostl na Mělníku průmysl, infrastruktura i počet obyvatel z 12 na 20 000 obyvatel. Novým fenoménem se stal vznik a rozvoj hromadných sídlišť. Rozvoj výroby v krajině a ve městě měl též svůj rub ve zhoršení životního prostředí. Zároveň je však zřejmé, že k plnějšímu pohledu na poslední padesátiletí historie města je potřebný určitý časový odstup.

Historie Mělníka

Ve druhé polovině 19. století na Mělníku stále vedlo zemědělství-pěstovala se pšenice, sladovnický ječmen, zelenina, ovoce, vinná réva. Se zemědělskými výrobky se čile obchodovalo. Ve městě byl v roce 1868 postaven CUKROVAR. Koncem století vznikla na Mělníku řada odborných škol – např. v roce 1881 speciální vinařská škola (první tohoto druhu v Čechách), v roce 1897 košíkářská škola, v roce 1910 gymnázium.

Historie

V letech první republiky (1918-1938) se ve městě hodně stavělo – budovy okresního úřadu, kulturního domu, pošty. V roce 1928 byla dokončena stavba velkého obchodního přístavu na Labi, budovaly se komunikace, kanalizace, prováděla se elektrifikace. V letech 1911, 1922 a 1933 se poprvé uskutečnily slavnosti VINOBRANÍ. Od roku 1933 se stala ze slavnosti tradice, která se dodržuje dodnes, i když v poněkud jiné podobě.

Poloha

Město Mělník leží na vyvýšenině v Polabské nížině 30 km na sever od Prahy.
Cestování, ubytování, restaurace, výlety. Na serveru Cestovník.cz naleznete vše o cestování a ubytování, ale také restaurace a výlety. Reklama    |    Přidat profil.

Módní trendy | Moderní bydlení | Těhotenství týden po týdnu | Žaluzie | Inspirace bydlení