Město Litoměřice

Název: Město Litoměřice


Historie města

Toto opevněné sídlo bylo jedno z nejvýznamnějších v Čechách. Lid, který zde žil, nazval kronikář Kosmas LIUTOMERICI. K 31.5.993 je listinně doložena provincie litoměřická. K zajímavostem města patří také jeho náměstí, které rozlohou cca 1,8 ha patří k největším v Čechách a svůj tvar získalo po roce 1228 za Přemysla Otakara I. Při příjezdu do města každého upoutají také městské hradby. Původní hradební systém byl vybudován v gotickém stylu za vlády Karla IV. Byl vybaven baštami, z nichž jedna sloužila jako vězeňská kaple, kde působil jako ministrant i později proslulý lupič Václav Babinský. Dnes je zde restaurace BAŠTA.

Poloha

Město Litoměřice leží na severu Čech v Ústeckém kraji na soutoku řek Labe a Ohře.

Historie

Další z dochovaných bašt sloužila od počátku 18. století jako vězení a mučírna.Dnešní obvod hradeb je dlouhý cca 1 800 m. Z městských bran, které byly čtyři, se nedochovala žádná. Byly zbořeny v souvislosti s novou výstavbou města v polovině 19. století.V 16. století došlo k rozvoji renesančního stavitelství, které předurčilo stavební ráz města, přetrvávající do dnešní doby a které zde zanechalo velké množství stavebních památek. Představitelem tohoto stavitelství byl Ambrož Balli, jehož dílem je např. dům U černého orla. Dalším jeho dílem je i dům Kalich (dříve nazývaný Pod bání).V 17. století byl dům zkonfiskován a přešel do majetku města.

Historie

Bylo zde sídlo solního úřadu, jehož památku připomíná v podloubí zazděný znak rakouského mocnářství. Dnes je dům sídlem městského úřadu a městského informačního centra. V polovině 17. století nastala doba velkolepé barokizace. Došlo k obnově domů, pobořených v době třicetileté války, ke slohové proměně stávajících objektů a výstavbě nových objektů.Na Dómském pahorku najdeme mimo katedrály sv. Štěpána také kapitulní konzistoř, kanovnické domky a biskupskou rezidenci, kde sídlí v pořadí osmnáctý litoměřický biskup ThDr. J. Koukl.
Cestování, ubytování, restaurace, výlety. Na serveru Cestovník.cz naleznete vše o cestování a ubytování, ale také restaurace a výlety. Reklama    |    Přidat profil.

Módní trendy | Moderní bydlení | Těhotenství týden po týdnu | Žaluzie | Inspirace bydlení